Free

Qi Gong

The Place, 9-10 Bridge Street, Newport, Newport, NP20 4AL

Thursday 18th July 18:00 - 19:00

About Qi Gong

Fortnightly Thursdays 6-7pm

🎟️ No booking required, FREE to all.

Qi Gong led by Carmela involves slow flowing exercises that unify the mind, body and breath for deep relaxation and general wellbeing.

Combining movement, postural alignment, acupressure and healing sounds, qigong helps to balance the autonomic nervous system, cultivate and circulate qi for better physical and mental health and vitality.

Following the seasons and the five-element cycle, Spring Shakeout will focus on the Wood element, supporting the Liver as the associated organ and nourishing a sense of growth, creativity and new beginnings. Each class ends with Taiji Qi Gong Shibashi Set I, a flowing sequence of 18 moves.

///

Mae Qigong yn cynnwys ymarferion yn llifo’n araf, sy’n uno’r meddwl, y corff a’r anadl ar gyfer ymlacio dwfn a lles cyffredinol. Gan gyfuno symudiad, aliniad osgo, aciwbwysau a synau iachau, mae qigong yn helpu i gydbwyso’r system nerfol awtonomig, meithrin a chylchredeg qi ar gyfer gwell iechyd a bywiogrwydd corfforol a meddyliol.

Yn dilyn y tymhorau a’r cylch pum elfen, bydd Spring Shakeout yn canolbwyntio ar yr elfen Pren, gan gefnogi’r Afu fel yr organ gysylltiedig a meithrin ymdeimlad o dwf, creadigrwydd a dechreuadau newydd. Mae pob dosbarth yn gorffen gyda Taiji Qigong Shibashi Set I, dilyniant llifol o 18 symudiad.

Dates/times: Fortnightly Thursdays 6-7pm (Last Session 18th July - Restarting 19th September)

Website https://www.theplacenewport.com/

Event location

More Free Events

The Riverfront Theatre and Arts Centre, Kingsway, Newport, NP20 1HG

Saturday 20th July 10:00 -
Sunday 21st July 16:00

, Bettws Library, 41 Bettws Shopping Centre, Newport, Newport, NP20 7TN

Monday 22nd July 11:00 - 12:00