Community

Ffrindiau Darllen

1/1

, Malpas Library, Newport Central Library, Newport, South Wales, Wales, NP20 6WF

Thursday 19th October 14:15 - 15:15

About Ffrindiau Darllen

Mae Darllen Ffrindiau yn rhaglen darllen a chyfeillio cymdeithasol dan ofal yr The Reading Agency.

Mae'r grŵp am ddim ac mae’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen - llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, neu unrhyw beth arall - er mwyn i bobl sgwrsio a chwrdd â ffrindiau newydd.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhedeg yn Llyfrgell Malpas ar y trydydd dydd Llun o bob mis o 2:15 - 3:15pm. Dewch ymlaen. Dim angen archebu.

Website https://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Libraries/Find-a-library/Malpas-Library-and-Information-Centre.aspx

More Community Events

Newport u3a

Community

Dolman Theatre, 2 Brynhedydd, Newport, Bassaleg, NEWPORT, Gwent, NP20 1HY

Sunday 28th January 9:45 -
Friday 13th December 15:00

Newport Cathedral, Stow Hill, Newport, South Wales, NP20 4EA

Saturday 20th April 10:30 - 12:30