Y Celfyddydau

Agored i Bawb - Arddangosfa Gelf Elizabeth Gray King

1/3

NEWPORT CATHEDRAL, Stow Hill, Newport, NP20 4ED

Dydd Sul 19th Mai 10:30 - Dydd Mercher 19th Mehefin 14:45

Gwybodaeth Agored i Bawb - Arddangosfa Gelf Elizabeth Gray King

CADEIRLAN CASNEWYDD

‘AGORED I BAWB’

ELIZABETH GRAY KING - ARTIST A DIWINYDD

19 MAI 2024 – 19 Mehefin 2024

MYNEDIAD AM DDIM

13 o gynfasau diddorol a chadarnhaol sy'n archwilio cydraddoldeb a chynwysoldeb cariad Duw

'Agored i Bawb yw fy arddangosfa deithiol mewn partneriaeth â’r Open Table Network (OTN) sy'n arddangos mewn Cadeirlannau ac Eglwysi Canol y Dref yn ystod 2023 a 2024.
Mae OTN yn bodoli i annog mannau eglwys croesawgar i aelodau a chefnogwyr pobl sy'n uniaethu fel LHDTC+. Gwnaethom benderfynu cydweithio oherwydd ein bod yn rhannu ymrwymiad i gynwysoldeb yn enw Duw, a dangos trwy fy ngwaith celf fod cynhwysiant yn bosibl, bod modd ei ddychmygu hyd yn oed, ac i’w weld mewn delweddau sy'n darlunio pynciau yn ymwneud Duw.’

Gwefan https://www.elizabethgrayking.com

Lleoliad y digwyddiad

Mwy Y Celfyddydau Digwyddiadau

Newport Civic Centre, Newport Museum and Art Gallery, Newport, South Wales, NP20 4UR

Dydd Mercher 10th Gorffennaf 11:00 - 11:45

Celtic Manor Resort, The Coldra, Newport, Newport, NP18 1HQ

Dydd Gwener 19th Gorffennaf 12:00 -
Dydd Sul 21st Gorffennaf 12:00